Lojistik avantajla ihracat hacmini ikiye katlayabiliriz

Necmi ÇELİK

Lojistik sektörünün en önemli bileşenlerinden biri karton ambalaj sektörü. Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği ( KASAD) Başkanı Alican Duran, karton ve ambalaj sanayinin Türkiye’nin ihracatında lojistik sektörü ile birlikte önemli bir rol oynadığını belirterek “Karton ambalaj sanayi tüm finansman zorluklarına rağmen riskleri göze alarak elini taşın altına koydu ve çok ciddi yatırımlar yapıyor.

Avrupa’da şirketler Covid sonrası yüzde 50’lere varan hibe aldılar ve bu hibelerle makine parkını yenilediler. Buna rağmen Avrupa’da karton ambalaj sektöründe en iyi makine parklarından birine sahip bir ülkeyiz” dedi.

Hangi ülkelere ihracat yapabiliyoruz karton ambalaj sektörü olarak?

Gelişmiş olan tüm ülkelere ihracat yapabiliyoruz. Birincisi Türkiye teknolojisini çok geliştirmiş bir ülke. İkincisi bizim servis anlayışımız ve her sektörde olduğu gibi yüksek esneklik kabiliyeti ihracatta en önemli üstünlüklerimizden biri. Sadece ucuz olmak yeterli değil. Biz üç şeyi birleştiriyoruz; En iyi teknolojiye sahibiz, servis anlayışımız ve çok iyi ve gayet esnek davranıyoruz.

Lojistik açıdan göreceli olarak yakınız, ister deniz yoluyla konteynerle, isterse karadan TIR ile sevkiyat yapabiliyoruz. Bir Avrupalı ülkeye ihracat yapmak hiç kolay değil. Anlatmanız, ikna etmeniz bir altı ay sürer. Karton sanayinde ihracat pazarı karton ambalaj sektörü için olmazsa olmazımız. İhracat lüks değil bir mecburiyettir. İhracat yapamayan ya küçük kalır ya da batar. Mevcut verilerle sektörün ortalama ihracat oranı yüzde 15 düzeyinde. Hedefimiz yüzde 50/50 olmalı.

“Amerika Avrupa’dan farklı bir pazar”

Karton ambalaj sanayi için yeni pazar hedefleriniz nereler olacak?

Amerika bizim yeni hedef pazarımız. Dünyadaki net en büyük alıcı Amerika. En büyük tedarikçi de Çin ve Uzakdoğu. Ancak şimdi konjonktür değişiyor. ABD siyasal nedenlerle bu bölgeden uzaklaşmak isterken biz de teknolojimiz ve iyi servisimizle topa girmeye çalışıyoruz. Yeni bir konseptle biz oraya gidip anlatmak yerine onları Türkiye’ye getirip kendimizi anlatacağız, tesisleri ziyaret edecekler.

Gelecek firmalar da ciddi alıcılar olacak doğal olarak. Hedef gerçek alıcıya ulaşmak olacak. 10 yıldır en çok uğraştığım pazar Amerika ve Türkiye için çok büyük bir pazar. Birazcık iş verse sektör bir anda ikiye katlanır. Amerika Avrupa’dan çok farklı bir pazar. Ne kadar iyi fiyat verirseniz verin bir şekilde giriş çok zor. Gerçekten kolay bir pazar değil. Bazen zamanı gelmediğinde ne kadar uğraşırsanız uğraşın olmuyor. Bence artık zamanı geldi Amerika pazarının.

Coğrafi uzaklığın ve lojistik mesafelerin de payı var kuşkusuz. Bizim karton sanayi için etki alanımız 2 bin kilometre. Amerika’nın batı yakası ise daha uzun saatleri alıyor. Artık sadece konteyner tut gönder şeklinde olmuyor, orda şirketler kuruyoruz, en yakın yerlere lojistik depolar açıyoruz. Artık alıcının işini kolaylaştırmak zorundayız. Hiçbir satınalmacı ekstra iş yapmak istemez. Fiyat bir unsurdur ama her şey değildir. Şimdi 8 bin kilometre ötesini konuşuyorsak, o şirketlere yanı başında aldıkları hizmetin aynısını sunmak zorundayız.

Karton ve karton ambalaj sürdürülebilir iki sektör, temiz dünya hedefinde nerde duruyorsunuz bu konuda?

Ciddi bir yanlış algı var, kağıt ve kağıt ambalaj ürünleri için ağaç kesilmiyor. Bu ağaçlar tümüyle plantasyon ormanlarından elde ediliyor. Ve bu ormanlardan kesilen her bir ağaca karşın üç ağaç dikiliyor. Avrupa’da net bir şekilde devamlı büyüyen bir orman varlığı söz konusu. Avrupa’da her gün 10 futbol sahası büyüklüğünde orman sahası yaratılıyor. İskandinav ülkelerinin en büyük geçim kaynaklarından biri karton ve kağıt üretimi. Bu ülkelerin de çevreye ne kadar saygılı oldukları bilinen bir gerçek. Kağıt ve karton 25 kereye kadar dönüştürülebilen bir ürün. Bu yönüyle ekolojiye faydası ortada. Eskaza doğada kalsa bile çok kısa bir sürede çözünüp gidiyor.

“Tüketiciyi daha fazla bilinçlendirmeliyiz”

Ambalaj algısı ile sürdürülebilirlik ilişkisi nasıl Türkiye’de?

Hepimizin bilmesi gereken bir konu ambalaj ve ambalaj atığının bir çöp değil bir değer olduğu gerçeğidir. Hepimizin bu değere katkıda bulunması lazım. Mevcutta yürüyen bir sistem var. Atıkların yüzde 65- 70’ine geldi toplama ve geri kazanma oranı. Tabii ki bizdeki vahşi toplama yöntemi. Bu işi en iyi Almanya yapmış durumda. Onların doğru yaptığı uygulamaları örnek almakta fayda var. Avrupa bizden 15 puan yukarıda bulunuyor.

Tüketicileri ve tüm kullanıcıları biraz daha bilinçlendirebilirsek bu iş çok daha hızlı yürüyecek. Bu iş gerçek, gelecek dediğimiz şey zaten geldi. Önümüzdeki rekabet süreci fiyat değil tümüyle sürdürülebilirlik üzerinden yapılacak. Ülke olarak buna hazır olmamız lazım. Green washing dönemi bitiyor. Aslında yeterince yeşil olmamasına rağmen böyleymiş iddiasının, “miş gibi yapmanın” devri bitti, sürdürülebilir politikalardan kaçış yok. Eğer ülke olarak bu alanda daha erken davranırsak ihracatta ve rekabette çok büyük avantajımız olacaktır.

Ambalajın satış sürecindeki rolünü nasıl görüyorsunuz?

Ambalaj gerçek anlamda kendi değerini bulmaya başlayan bir ürün. Bir şirket bir ürünün paketine ve ambalajına para ve efor harcıyorsa kendi ürününe de aynı saygıyı gösteriyor demektir. Tüm üretim aşamasında ürünün tüm zahmetini çeken bir şirketin ambalajına da önem vermemesi mümkün değildir.Alışverişin daha çok zincir marketlere taşınmasıyla ambalajın satış sürecinde ne kadar önemli olduğu test edilmiş oldu.

Her şirket kendi ürününü müşteriye sunana kadar çok ciddi bir gayret sarf ediyor. Ürünle tüketici arasında son kalan bariyer ambalaj. Ürünü temsil etme konusunda ambalaj en büyük satış temsilcisi durumunda. Eski kuşaklarda şöyle bir inanış vardı, bu ambalaj idare eder şeklinde. Eğer bir marka sadakati yoksa sizin ambalajınız 5 saniyede kendini ya satıyor ya da satmıyor. O ambalaj size ürünü aldırıyor ya da vazgeçirtiyor.

Tüketici eğilimleri nasıl değişiyor?

İnsanların alıştığı bir şekil ve ambalaj tasarımı da var. Her ürünü her ambalaja koyamazsınız. Ama Covid sonrası yeni süreçte ambalajda bir devrim geliyor.

Z kuşağı özellikle bu konuda çok hassas. Önümüzdeki sürecin yeni müşterisi Z kuşağı olacağı için onları tatmin edecek cevaplar ve sonuçlar da verilmesi gerekiyor. Bu hem üreticiler hem de ambalaj şirketleri için geçerli. Örneğin Covid döneminde tek kullanımlık ambalajlar tercih edildi. Daha şık baskılar tercih edildi. Bu süreçten sonra artık ambalajın bir değer olduğu ve işi biten ambalajın çöp olmadığı inancı yerleşti. Bu ambalajı döngüsel ekonomiye katmanın yolunu arayacak herkes. Ambalaj değil, insan kirletir çevreyi.

Bilinçlendirmenin bu tema doğrultusunda olması gerekiyor. Döngüsel ekonomiye uygun hammaddeleri daha çok çalışacağız. Tüm sektör harıl harıl bu hedef için çalışıyor. Devrimsel plan şudur ki sürdürülebilir olmayan hammaddelerin yerine sürdürülebilir ve bariyer ürünler geliyor. Ve bu konuda çok ciddi yol da alındı. Rüzgarın önünde durmak imkansız. Bunu gözardı eden şirketlerin gelecekte pek yaşama şansı olduğunu zannetmiyorum.

Lojistik firmaları fırsatçı değil sürdürülebilir olmalı

Lojistik sektörü ile ilişkileriniz nasıl?

Kartonun kendisi hafif ama pahada ağır bir ürün. Bu nedenle nakliye ve lojistik bizim için çok önemli bir süreç. Fakat biraz darboğaz başlayınca fiyatlar çok çabuk manipule ediliyor. Aşağı doğru değil de hep yukarı doğru hareket ediyor fiyatlar. Lojistik sektörü kısa vadede çok para kazanabilir, ama bizim karton sanayicileri olarak kısa ve orta vadede rekabet şansımızı kırmamalılar. Karton hammaddesi çok maliyetli olmayan bir ürün.

Lojistik firmaları fırsatçı olmak yerine sürdürülebilir olmayı tercih etmeliler. Bunu yapabilirlerse belki biz satış potansiyelimizi çarpı iki-üç yapabiliriz. 100 konteyner yerine 200 konteynere çıkarabiliriz ihracat potansiyelimizi. Bu zincirin ne olduğunu iyi anlamak gerekiyor. Lojistik maliyeti toplam içinde yüzde 15’lik bir paya değil de yüzde 8’lik bir orana gelse, biz de bir barem daha yukarı atlarız.

Sonuçta ambalaj, lojistik ve nakliye hepimiz bir bütünüz, bir organizmayız, hep beraber varız ya da hep beraber yokuz. 2021- 2022’de biz lojistik firmalarının peşinde idik, şimdi işler düşünce telefonlarımız susmuyor, onlar bizim peşimizde. Bunun bir optimum buluşma noktası olması lazım. Hep bir deyiş vardır, karınca mı balığı, balık mı karıncayı yer. Cevap şudur; Kimin kimi yiyeceğine suyun akışı karar verir. Nakliye ve lojistik şirketlerinin kabiliyetlerini ve esnekliklerini iyi biliyoruz. Sürdürülebilir olmak gerekir sonuç olarak.

Başka ne tür sorunlar var lojistikle ilgili?

Buradaki sorun konteyner ve TIR doldurma işini ne kadar yetkin insanlara yaptırıyoruz, bir başka soru bu. Sadece en boy yükseklikle hesaplamak doğru değil. İyi bir hesaplama ile konteyner ve TIR yüklemeleri her iki taraf açısından da daha verimli hale gelebilir. 100 koli yüklenecek yere 200 koli yüklenebilir iyi bir hesaplama ile. Böylece bizim için de maliyetler daha aşağı çekilebilir. Nakliye şirketleri bu işe pek girmedi ama bu yükleme işine daha fazla odaklanmalılar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

slotbar
superbahis
timebet
tipobet
tumbet
vdcasino
vevobahis
bahiscom
casibom giriş
lidyabet giriş
lidyabet
jojobet
betmarlo giriş
marsbahis giriş
betcup giriş
bets10
Asyabahis
betmoon
betnano
bahsegel giriş
bahsegel giriş
casibom giriş
betvole
casibom
bets10
casinomaxi
casinomaxi
casinoper
cratosslot
dinamobet
dumanbet
grandpashabet
betvole
casibom
bets10
casinomaxi
casinomaxi
casinoper
cratosslot
dinamobet
dumanbet
grandpashabet
superbetin
sekabet giriş
setrabet giriş
supertotobet giriş
tarafbet giriş
tipobet giriş
tulipbet giriş
tümbet giriş
vdcasino giriş
winxbet giriş
betpark
betroad
bets10
bettilt
betvole
casibom
casinomaxi
casinoper
dinamobet
grandpashabet
goldenbahis
holiganbet
hovardabet
imajbet
interbahis
jojobet
asyabahis
bahigo
limanbet
makrobet
mariobet
meritking
mobilbahis
mostbet
cratosslot
sekabet
dinamobet
bahigo
perabet
ngsbahis
onwin
bahiscom
paribahis
belugabahis
tipobet
bahigo
onwin
bahigo
betcup
matbet
mariobet
mariobet
limanbet
dinamobet
1xbet
nakitbahis
ngsbahis
bahigo
onwin
paribahis
perabet
piabet
pinup
pulibet
redwin
sahabet
bahigo
perabet
ngsbahis
onwin
bahiscom
paribahis
belugabahis
tipobet
piabet
pulibet
sahabet
mrbahis
pendik escort
aresbet
şutbet
kalebet
supertotobet
betpas
restbet
onwin
lordbahis
ligobet
kolaybet
betpark
betmatik
oslobet
milosbet
masterbetting
matadorbet
maksibet
oslobet
xslot
tarafbet
betgaranti Giriş
Pendik escort
veslot
betturkey
betovis
tarafbet
betist giriş
showbet
xslot giriş
favorislot
barn festival
pragmatic slot oyunları
radissonbet
egt oyna
betmarlo
floating dragon oyna
bonus hunt" rel="dofollow">bonus hunt">bonus hunt
aresbet
tombala oyna
wild wild riches oyna
betibom
dog house megaways
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
wild west gold oyna
markaj giriş
trwin giriş
altıncasino
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
sugar rush oyna
hiperwin
sweet bonanza oyna
diyarbet
diyarbet
mrbahis
favorislot
markaj giriş
trwin
big bass bonanza oyna
gates of olympus oyna
egt oyna
favorislot
markaj giriş
trwin
betingo
bahisbudur
casi pol
casipol giriş
casipol giriş
casipol
casipol
romabet
mrbahis
casipol şikayetvar
casipol giriş
casipol twitter
casipol şikayet
casipol
casipol güncel giriş
casipol güncel
casipol giriş
casipol girişi
avcılar escort
esenyurt escort
bahçeşehir escort
beylikdüzü escort
bakırköy escort
halkalı escort
şirinevler escort
şişli escort
istanbul escort
esenyurt escort
avcılar escort
rexbet
rokubet
romabet
sahabet
savoybet
sekabet
setrabet
superbet
tarafbet
tipobet
tulipbet
tumbet
winxbet
neyine
noktabet
norabahis
oleybet
onbahis
onwin
orisbet
padisahbet
palacebet
paribahis
parmabet
perabet
piabet
pinup
pokerbeta
polobet
pusulabet
redwin
kralbet
ligobet
mariobet
limanbet
limanbet
matadorbet
matbet
meritking
milanobet
milosbet
mostbet
mrbahis
nakitbahis
extrabet
gobahis
gorabet
hilbet
ikimisli
Abdulla62630105
jetbahis
jojobet
klasbahis
betpark
betpas
betper
interbahis
goldenbahis
betcup
slotbar
asyabahis
xslot
restbet
rexbet
rokubet
romabet
sahabet
savoybet
sekabet
setrabet
supertotobet
superbet
tipobet
tarafbet
tulipbet
tumbet
winxbet
vdcasino
mostbet
venüsbet
winxbet
orisbet
padişahbet
palacebet
paribahis
parmabet
perabet
piabet
pinup
polobet
pusulabet
redwin giriş
limanbet
markajbet
matadorbet
meritking
matbet
milanobet
milosbet
mobilbahis
asyabahis
slotbar
xslot
rexbet
romabet
sahabet
savoybetting
savoybetting
sekabet
setrabet
nakitbahis
extrabet
favoribahis
favorisen
gobahis
gorabet
grandpashabet
hilbet
ikimisli
instagram beğeni satın al
instagram takipçi satın al
imajbet
intobet
jasminbet
jetbahis
jojobet
klasbahis
betorspin
betpark
betpas
betper
betroad
betsat
bettilt
betturkey
betvole
casibom
casinovale
celtabet
dinamobet
discountcasino
dumanbet
elexbet
elitbahis
betebet
betexper
betine
betist
bet
betkolik
betkom
betlike
betmatik
betonred
bahisal
bahiscom
betturkey